Łowisko licencyjne "Sazan"

Aktualności

I Cypriniada KarpKlub.pl

1 marca 2016 20:31

Redakcja KarpKlub.pl organizuje zawody karpiowe - I Cypriniadę KarpKlub.pl

Ilość miejsc ograniczona. Zapraszamy do zapisów!

REGULAMIN ZAWODÓW:

 • Zawody rozegrane zostaną na łowisku "Sazan" w Odrze metodą rzutową. 
 • Rozpoczęcie zawodów nastąpi w dniu 2 maja, zbiórka o godz 10:00, natomiast zakończenie w dniu 6 maja o  godz. 12:00.
 • Zawody odbywają się w klasyfikacji drużynowej na dwuosobowych stanowiskach.
 • Liczba drużyn 15.
 • Organizatorem imprezy jest portal karpiowy KarpKlub.pl, który zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie przed zawodami lub w trakcie ich trwania. Uczestnicy zajmują stanowiska wyznaczone w ogólnym losowaniu. Miejsce losujemy tylko raz.
 • O kolejności losowania decyduje kolejność wpłaty startowego na konto bankowe wskazane przez Organizatora zawodów. 
 • Koszt uczestnictwa – 560 zł od drużyny. 
 • Raz wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Startowe zostanie zwrócone jedynie w przypadku odwołania zawodów.
 • Zbiornik zostanie podzielony na trzy sektory w których będzie po 5 drużyn.
 • Wygrywać będą drużyny w poszczególnych sektorach A-B-C.
 • Miejsca na podium od 1 do 3 zajmą tylko zwycięzcy każdego sektora.
 • Miejsca od 4 do 6 upominki klasyfikacja wg, zdobytych punktów. 
 • Organizator wymaga od uczestników posiadania dużej maty (kołyski) do odhaczania ryb, odkażacza i każdorazowego stosowania go, po wyholowaniu ryby celem zaopatrzenia rany, dużego podbieraka karpiowego oraz worków do przechowywania ryb. 
 • Do przechowywania ryb służą wyłącznie worki karpiowe, przy czym każda ryba musi znajdować się w osobnym worku.
 • Nęcenie i markerowanie łowiska może odbywać się jedynie z brzegu  w obrębie wylosowanego stanowiska.
 • W trakcie trwania zawodów dozwolone jest nęcenie i donęcenie swojej miejscówki, tylko i wyłącznie z brzegu za pomocą ręki, rury wyrzutowej, procy, rakiety, działek pneumatycznych, spombów itp. Zakaz używania łódek zdalnie sterowanych, dronów itp.
 • Łowienie dozwolone jest wyłącznie na gruntowe zestawy karpiowe.
 • Zabrania się podczas trwania zawodów stosowania plecionki na kołowrotku, jako linki 
 • Dopuszcza się na czas zawodów haczyki  z zadziorem. 
 • W trakcie trwania zawodów nie wolno używać pontonów, łodzi wiosłowych lub łódek zdalnie sterowanych.
 • Zabronione jest używanie żywych przynęt (białe robaki, czerwone robaki itp.)
 • W przypadku nie przestrzegania regulaminu oraz zakłócania porządku na łowisku w trakcie trwania zawodów (przeszkadzanie innym zawodnikom) organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodnika lub całą drużynę oraz nałożyć kary w postaci ustnego upomnienia, drugie upomnienie tego samego zawodnika lub drużyny jest równoznaczne z dyskwalifikacją w/w. 
 • Dozwolona jest zmiana składu drużyny przed rozpoczęciem zawodów, o czym zainteresowani muszą powiadomić sędziego lub organizatora.
 • Podczas zawodów klasyfikowane są wyłącznie karpie i amury, ważące powyżej 2 kg. Pozostałe ryby należy po złowieniu natychmiast wypuścić do wody. 
 • Do czasu przybycia sędziego, złowione ryby należy przechowywać w wodzie w workach 
 • Ważenie klasyfikowanych ryb odbywa się w obecności wyznaczonych sędziów.
 • Za dnia komisja sędziowska pojawiać się będzie na stanowiskach po wcześniejszym zgłoszeniu złowionej ryby.
 • Ryby złowione w nocy przechowujemy w workach karpiowych do rana z wyjątkiem amura, który będzie ważony zaraz po zgłoszeniu go sędziemu (o dowolnej porze dnia i nocy). W nocy ważone będą ryby także w uzasadnionych przypadkach w ilości 4 szt i więcej złowionych na jednym stanowisku.
 • Za największą rybę zawodów uważa się rybę o największej wadze. 
 • Podczas trwania zawodów obowiązują zasady koleżeństwa i rywalizacji fair play.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania kontroli bagażu i samochodów zawodników w stosunku, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie złamania regulaminu zawodów. Zawodnicy Ci muszą umożliwić wykonanie tej czynności. W razie potwierdzenia tych przypuszczeń dana drużyna zostaje niezwłocznie zdyskwalifikowana i wydalona z zawodów bez zwrotu poniesionych kosztów.
 • Jeśli podczas zawodów dwie drużyny osiągną tę samą wagę złowionych ryb, wówczas wygrywa ta drużyna, która złowiła mniejszą ilość ryb.
 • Jeśli obie drużyny osiągnęły taką samą wagę i ilość ryb, to wygrywa drużyna, która złowiła największą rybę ze wszystkich złowionych przez tą drużynę. 
 • Każdy z zawodników może łowić maksymalnie na 2 wędki (4 wędki na jedną drużynę).  
 • Stanowisko startowe może być opuszczone przez dwóch zawodników tylko i wyłącznie wtedy, gdy wszystkie zestawy zostaną  wyciągnięte z wodu
 • Kiedy jeden z zawodników zrezygnuje z uczestnictwa w zawodach, wówczas drugi zawodnik może kontynuować zawody sam, ale musi o tym fakcie niezwłocznie poinformować sędziego lub organizatora. 
 • Holowanie ryby tylko w obrębie swojego stanowiska. 
 • Rybę należy holować tak, aby nie miała styczności z żyłkami zestawów drużyn sąsiednich, w przeciwnym razie może być nie zaliczona. 
 • Każdy zawodnik, którego zestaw zostanie splątany przez rybę holowaną przez sąsiednią drużynę może (ale nie musi) ten fakt zgłosić sędziemu przed zważeniem ryby. Jeżeli protest będzie uzasadniony ryba nie będzie zaliczona. 
 • W przypadku nieporozumienia pomiędzy drużynami, należy zgłosić ten fakt sędziemu lub organizatorowi, którzy spór rozstrzygną. Organizator podejmuje jedną decyzję, która nie podlega dyskusji.
 • Ryba holowana przed sygnałem zakończenia zawodów musi być podebrana maksimum do 15 minut po sygnale kończącym zawody.
 • Każda z drużyn po zakończeniu zawodów zobowiązana jest do posprzątania stanowiska. Jeśli tego nie uczyni może zostać zdyskwalifikowana tuż przed ogłoszeniem wyników, nawet w przypadku zajęcia wysokiego miejsca. 
 • W przypadku nie przestrzegania regulaminu sędzia ma prawo zdyskwalifikować zawodnika 
 • Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę do robienia im oraz rybom zdjęć przez organizatorów w czasie trwania zawodów oraz na ich publikację na stronach www.
 • W czasie trwania zawodów obowiązuje całkowity zakaz poruszania się samochodem. Jeżeli zajdzie taka potrzeba zdarzenie należy zgłosić organizatorowi lub sędziemu.
 • Za nieszczęśliwe wypadki, zdarzenia losowe zaistniałe podczas trwania zawodów, ewentualne straty lub uszkodzenia sprzętu i wyposażenia zawodników, a także za rzeczy pozostawione na stanowisku bez opieki, zniszczenia dokonane przez zawodników i osoby trzecie organizator nie ponosi odpowiedzialności.  
 • W razie niesprzyjających warunków pogodowych lub innych nagłych zdarzeń organizator może przerwać lub wcześniej zakończyć zawody. W takim przypadku klasyfikacja liczona będzie wg stanu w momencie przerwania zawodów.
 • W trakcie trwania zawodów na terenie całego łowiska obowiązuje całkowity zakaz rozpalania ognisk.
karpklub portal karpiowy

forum karpiowe

carp travel team

sklep bażant

carp tv askari