Łowisko licencyjne "Sazan"

Aktualności

Informacje nt. Łowiska Sazan

25 kwietnia 2017 22:19

Sezon na łowisku Sazan można uważać za otwarty. Podczas przerwy zimowej zostały wykonane następujące działania:

-     wycięto trzcinę,

-     poobcinano gałęzie, które przeszkadzały i zagrażały łowiącym,

-     wykonano kładkę na stanowisku nr 8 dla bezpiecznego podebrania ryby,

-     przemierzono zbiornik i wyznaczono strefy łowienia (markery i numerki)

-     posprzątano zbiornik

-     ustawiono toalety TOY TOY

-     przywieziono kontener na śmieci

-   podczas największych mrozów i największej pokrywy lodowej na zbiorniku systematyczne dokonywano pomiarów zawartości tlenu w wodzie.

 

Podczas zakupu licencji rozdawane były ankiety, w których pytaliśmy się o to:

 Czy łowisko powinno być otwarte cały rok ?

-        za  50   

-        przeciw 10 osób

 Czy na łowisku powinien być całkowity zakaz zabierania ryb?

-        za 47 

-        przeciw 13 osób

Czy jesteś za używaniem zanęt karpiowych typu method mix, stick mix,zanęta karpiowa itp?

-        za 46 

-        przeciw 14

Prosiliśmy również o wpisanie uwag /propozycji dotyczących regulaminu jak i zarządzania zbiornikiem, oto Wasze propozycje:

1)  więcej stanowisk - 3 osoby

2)  łazienka z prysznicem - 1 osoba

3)  czyste Toy Toye - 2 osoby

4)  lepszy dojazd - 5 osób

5)  hak zadziorowy - 5 osób

6)  woda  bieżąca - 1 osoba

7)  więcej kontroli - 12 osób

8)  więcej prac społecznych - 2 osoby

9)  wyznaczyć stanowiska/ kierunek łowienia -  4 osoby

10)  utrzymywać zbiornik w czystości i porządku - 1 osoba

11)  na  bieżąco rejestrować złowione ryby - 1 osoba

12)  utrzymać zakaz stosowania plecionki głównej, haczyków z zadziorem i mikro zadziorem - 1 osoba

13)  posiadać na łowisku kołyskę - 2 osoby

14)  zmienić zarządzających łowiskiem - 3 osoby

15)  zmiana wydawania licencji - 1 osoba

16)  ustalić grupę odpowiadającą za porządek i prace na Sazanie - 1 osoba

17)  nowy kierownik łowiska  - 1 osoba

18)  ulepszyć stanowiska w pomosty -  1 osoba

19)  ustawić porządne markery - 1 osoba

 

Bardzo dziękujemy za udzielenie uwag /propozycji. Postaramy się sprostać Waszym oczekiwaniom, chociaż niektóre uwagi są nie do zrealizowania z przyczyn technicznych.

Zostały już podjęte niektóre działania dotyczące Waszych uwag / propozycji, a mianowicie:

    Ad 1)  Zostały usunięte powalone drzewa z drugiej części zbiornika (część płytsza) teraz można już tam wędkować,  stanowiska są szerokie i bezpieczne.

    Ad 2)  Z łazienką będzie problem, koszt inwestycji kilkakrotnie przewyższa roczny dochód zbiornika, co za tym idzie - koszt jednej licencji musiałby kilkakrotnie wzrosnąć.

    Ad 3)  Każdy Toy -Toy jest wg umowy czyszczony co 2 tyg. i firma wywiązuje się z tego, jeżeli więc zajdzie potrzeba dodatkowego czyszczenia - prosimy o informację - zlecimy dodatkowe wykonanie usługi.

    Ad 4)  Droga zostanie poprawiona.

    Ad 5)  Tylko haki oryginalne bezzadziorowe - zależy nam na bezpieczeństwie ryby w razie zerwania zestawu.

    Ad 6)  patrz Ad 2.

    Ad 7)  Kontrole będą częstsze przez PSR, SSR przy wsparciu Policji.

    Ad 8)  Prace społeczne wykonywane są na  bieżąco - jeżeli ktoś chce pomóc proszę o informację - każda para rąk mile widziana.

    Ad 9)  Stanowiska zostały wytyczone - za niedługo ukaże się mapka.

  Ad 10)  Na  bieżąco wykonujemy prace porządkowe.

  Ad 11)  Karp i Amur muszą być rejestrowane w rejestrze, który każdy dostał przy zakupie licencji. Nie przestrzeganie tego grozi zatrzymaniem pozwolenia.

  Ad 12)  Regulamin nie pozwala stosować plecionki, jako linki głównej, dotyczy to również haków z zadziorem i mikro zadziorem.

  Ad 13)  Kołyska na  stelażu przypisana jest do jednego pozwolenia i jest obowiązkowa.

  Ad 14)  Został powołany nowy  gospodarz łowiska.

  Ad 15)  Wydawanie licencji odbywa się zawsze na pierwszym kasowaniu w miesiącu marcu, natomiast jak będzie w roku 2018 jeszcze nie wiemy. Informacja taka na pewno się ukaże.

  Ad 16)  Gospodarz łowiska powołał grupę, która na  bieżąco wykonuje prace na łowisku.

  Ad 17)  patrz Ad 14.

  Ad 18)  Pomosty zniszczą urok łowiska.

  Ad 19)  Patrz Ad 9.

Na 75 wydanych licencji, 60 osób oddało ankiety, czyli większość z Was wyraziła swoją opinię.

Bardzo dziękujemy!  W przyszłym roku zostaną naniesione nieznaczne zmiany w Regulaminie Łowiska licencyjnego Sazan.

 

karpklub portal karpiowy

forum karpiowe

carp travel team

sklep bażant

carp tv askari