Łowisko licencyjne "Sazan"

Regulamin 2021

Regulamin łowiska specjalnego nr 634 „Sazan”I    Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska:

Łowisko specjalne nr 634 „Sazan” o powierzchni 10,1 ha położone jest w miejscowości Odra przy ul. Głównej.

Łowisko jest typu mieszanego.

II    Gospodarz łowiska:

Gospodarzem łowiska specjalnego nr 634 „Sazan” jest Koło PZW nr 126 Odra z siedzibą w miejscowości Odra przy ul. Rogowskiej 4.

III    Zasady wędkowania i zachowania się wędkujących w obrębie łowiska:

1.    Połowy na łowisku specjalnym nr 634 „Sazan” mogą odbywać się wyłącznie na zasadzie

„Catch and Ralease” czyli „złów i wypuść”.

2.    Prawo do wędkowania na w/w łowisku mają członkowie PZW z aktualną opłatą członkowską, po nabyciu „Zezwolenia na amatorski połów ryb wędką na łowisku specjalnym nr 634 „Sazan” na dany rok kalendarzowy – dotyczy to również młodzieży w wieku do 16 lat.

3.    Osoba posiadająca zezwolenie odpowiada za osoby jej towarzyszące.
4.    Obowiązuje prowadzenie rejestru ryb, który stanowi integralną część zezwolenia.
5.    Rejestracji podlegają : karp i amur.

6.    Połów ryb może być prowadzony w wyznaczonych strefach na wodzie oraz możliwie w linii prostej (tablice z numerami oraz markery graniczne).

7.    Przed przystąpieniem do wędkowania, wędkarz ma obowiązek posiadania rozłożonej maty karpiowej tzw. kołyski na stelażu, która powinna być czysta, worek ze sztywnymi ramionami do ważenia i wypuszczania ryby a także rozłożony podbierak o rozstawie ramion nie mniejszym niż 80 cm x 80 cm.

8.    Rybę po odhaczeniu i zważeniu należy natychmiast wypuścić (także w nocy).

9.    Podczas fotografowania należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo ryby oraz należy regularnie polewać ją wodą.

10.    Połów ryb z terenu prywatnych działek oraz terenu zamkniętego dozwolony jest wyłącznie na podstawie zawartych umów dzierżawy oraz na zasadzie porozumienia stron.

11.    Na łowisku dopuszcza się używanie zdalnie sterowanych modeli pływających do wywozu zanęt i przynęt.

12.    Na łowisku obowiązuje:

 • zakaz połowu z lodu,
 • zakaz budowy pomostów,
 • zakaz kąpieli i pływania sprzętem pływającym,
 • zakaz połowu ze sprzętu pływającego,
 • zakaz stawiania bojek,
 • zakaz rozpalania ognisk poza miejscem do tego wyznaczonym,
 • zakaz zakłócania ciszy i głośnego zachowywania się,
 • zakaz niszczenia drzew i krzewów oraz umocnień brzegowych i znaków,
 • zakaz wyrzucania śmieci do śmietników luzem – tylko spakowane w workach,
 • zakaz załatwiania potrzeb fizjologicznych na łowisku i terenach przyległych,


13.    Osoba posiadająca zezwolenie bierze pełną odpowiedzialność za przestrzeganie niniejszego regulaminu również przez osoby przebywające wspólnie na łowisku.

14.    W przypadku zabrania na łowisko psa należy posprzątać po nim wszelkie odchody. Zabrania się puszczania psów luzem.

15.    Zarząd koła upoważniony jest do czasowego zamknięcia zbiornika na czas organizowania zawodów wędkarskich lub prac prowadzonych na łowisku.

16.    Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez osoby wymienione w „Ogólnych warunkach uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych od 2021 r.”

17.    Zarząd Koła nie ponosi odpowiedzialności za kradzież sprzętu lub wypadki podczas wędkowania.

18.    Naruszenie zasad zawartych w „Regulaminie łowiska specjalnego nr 634 „Sazan” a także nieetyczne lub niekoleżeńskie zachowanie się na łowisku może spowodować zatrzymanie Zezwolenia bez prawa zwrotu kosztów jego nabycia a także odmowę jego pozyskania w następnych latach.

Wszelkie przypadki kradzieży ryb, kłusownictwa na łowisku, kradzieży mienia lub jego niszczenie zgłaszane będą organom ścigania.
 

IV     Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokość składek na ochronę i zagospodarowanie łowiska:
 

1.    Zezwolenie można nabyć u skarbnika – tel. 695 746 649 - w siedzibie Koła nr 126 Odra w miejscowości Odra przy ulicy Rogowskiej 4, w dniach j.n.:

 • od lutego do końca kwietnia – w każdy piątek od godz. 16:00 do godz. 18:00
 • od maja do grudnia – w ostatni piątek miesiąca od godz. 16:00 do godz. 18:00.

2.    Ogranicza się ilość wydawanych zezwoleń rocznych do 80 sztuk.

3.    Wysokość składki na ochronę i zagospodarowanie łowiska wynosi:

 • 400,00 zł roczna normalna dla członka PZW
 • 50,00 zł jednodniowa (dobowa) dla członka PZW (zezwolenie ważne jest od godz. 12:00 do godz. 12:00 dnia następnego).

4.    Dla młodzieży do lat 16 udziela się 50% zniżki.

5.    Zezwolenia należy zdać w miejscu zakupu lub do skrzynki wrzutowej nie później niż do 31 stycznia roku następnego. Nie zdanie zezwolenia powoduje ponowne jej wykupienie za trzykrotną wartość ceny.

V    Godziny otwarcia łowiska:

Łowisko specjalne nr 634 „Sazan” jest łowiskiem całodobowym i czynne jest w okresie od 01 marca do 31 grudnia.

VI    Postanowienia szczegółowe:

1.    Ponieważ łowisko specjalne nr 634 „Sazan” jest łowiskiem „Catch and Ralease” czyli „złów i wypuść” obowiązuje kategoryczny zakaz zabijania i zabierania złowionej ryby bez względu na gatunek i wymiar.

2.    Połów wszystkich gatunków ryb na łowisku może odbywać się wyłącznie metodą gruntowo – włosową przy zastosowaniu oryginalnych haczyków bezzadziorowych.
 
3.    Obowiązuje zakaz stosowania plecionki jako żyłki głównej.
4.    Dopuszcza się używanie przyponów strzałowych z plecionki max do 8 m długości.

5.    Na łowisku dopuszczone jest stosowanie przynęt i zanęt takich jak: pellet, kulki proteinowe, zanęty sypkie, miękkie ziarna.

Nęcenie surowymi lub źle przygotowanymi ziarnami jest zabronione.
6.    Na łowisku obowiązuje zakaz używania orzecha tygrysiego jako przynęty oraz zanęty.

7.    Na łowisku obowiązuje obowiązek posiadania odkażacza do ryb i stosowania go do każdej złowionej ryby.

8.    Zabrania się znakowania złowionych ryb.
9.    Zabrania się zajmowania stanowisk gdy nie dokonuje się połowu.

10.    Obowiązuje zakaz fotografowania się z rybą na stojąco – czas trwania sesji zdjęciowej może trwać maksymalnie do 5 minut.


VII    W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte aktualnym „Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb” (RAPR) wydanym przez Zarząd Główny PZW oraz w „Ogólnych warunkach uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólno dostępnych od 2021 r.” dostępnych w siedzibie koła oraz na stronie internetowej Okręgu PZW w Katowicach.


Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021 r.

 

 karpklub portal karpiowy

forum karpiowe

carp travel team

sklep bażant

carp tv askari